Sunday, February 26, 2012

چرخش 180 درجه ای انقلاب 57 از جمهور مردم به ولایت یا حکومت فقه

دوباره سالگر د انقلاب 57 است و نهمین دوره انتخابات مجلس نهم و 
بحث انتخابات در ایران، بین ایرانیان داخل و خارج، داغ تر میشود.  مخالفین آنرا انتصابات و حاکمیت آنرا تنها انتخابات آزاد در جهان مینامد !

 آیا در ایران حکومت مردم (جمهوری) جریان دارد یا حکومت فقها؟ اگر حکومت و ولایت مطلقه فقیه است چرا میگویند جمهوری؟

اگر ولی فقیه  حکومت میکند و  رئیس قوه قضائیه، مقننه و مجریه را انتخاب میکند،  پس چرا اینهمه خرج انتخابات نمایشی میکنند؟
  از تضادهای انتخاب احمدی نژاد به عنوان برگزیده " رهبر " تا  احمدی نژاد " جریان منحرف امروز  


در انتخابات جنجال بر انگیز سال 1388 و تأیید آقای خامنه ای از آقای احمدی نژاد، باز هم شاهد بودیم که احمدی نژاد نتوانست وزارت اطلاعات و خارجه را به کسا ن دیگری بغیر از منصوب شدگان ولی فقیه بدهد.
(1)  

انقلاب 1357 برای این بود که  شاه بر خلاف قانون اساسی مشروطه، که شاه باید سلطنت میکرد و دولت دست منتخبین مردم باشد؛ برای همه تکلیف تعیین میکرد . درباریان در تمامی مراکز قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی دست گذاشته بودند . روسای سازمان ورزشی اکثرا از تیمسارهای ارتش بودند

همین رویه هم سالهای اخیر در حکومت فقها متداول شده است . سرداران سپاه در فدراسیون های پول ساز و ارگانهای اقتصادی و نظامی...  منصوب شده اند
در زمان شاه ساواک بیرحمانه مخالفان را سرکوب می کرد؛ امروز در ولایت فقیه هم همان رویه را علیه مخالفان در پیش گرفته اند

در زمان شاه  در سال 1332 با کمک سازمان سیا ، کودتا علیه دولت ملی دکترمصدق انجام می شود در زمان آیت الله خمینی برای ساقط کردن دولت بازرگان و بنی صدر و سرکوب مخالفین با نمایندگان ریگان برای دیر آزاد کردن گروگانها مذاکره می‌شود ( ایران گیت)تا کودتای رفسنجانی بهشتی و حزب جمهوری اسلامی تکمیل شود .  
اکثریت مردم در سال 57 بر علیه 
 بی‌عدالتی و  عدم رسیدگی به شهرها و روستاها ،  وابستگی کشور به بیگانگان ، ثروت ملی بین نزیکان حکومتگران میرسید. مردم بپا خواستند. اول آقای خمینی حاضر نبود اعلامیه علیه شاه بدهد بعد از گفتگوی مبارزین و ملیون با او با انقلاب همراه شد.( در سال 1342 آقای خمینی مخالف حضور زنان در سیاست و رأی دادن زنان بود) ولی در انقلاب 57 زنان جلوتر از مردان در مبارزه بودند و از ولایت فقیه هم صحبتی نمیکرد ؛حتی روحانیون را از پستهای سیاسی منع کرده بود و صحبت از جمهوری مثل غرب را میزد و آزادی که برای همه احزاب و گروها باشد؛از آزادی پوشش زنان و از میزان رأی مردم سخن می‌گفت نه رأی مطلقه فقیه ؛به همین خاطر همه مردم یکپارچه در مقابل دیکتاتوری سلطنت مطلقه قرار گرفتند و آقای خمینی بعنوان سخنگوی همه مردم انقلابی با این پیمانها و قولهای که داده بود مورد تأیید همه قرار گرفته بود .
(2)
سیل انبوه جمعیت از همه اقشار مردم، از مردم عادی،پیر و جوان تا ارتشی علیه  بیعدالتی بپا خاستند .
آرمان مردم ؛ استقلال ، آزادی ، عدالت اجتمایی و جمهور مردم بود و اسلامی که با خواستهای مردم همخوانی داشت، مطرح بوده است .

آیا بعد از تغییر شکل نظام گذشته در فردای حاکمیت فقها در محتوا تغییری انجام گرفته است؟ آیا وابستگی ایران با خارج که گفته میشد فقط کشت گندم در خراسان کفاف همه ایران را خواهد داد، محقق شده است؟ آیا حالا همه مایحتاج مردم حتی گندم را از خارج وارد نمیکنیم؟
آیا بجای یکنفر که برای همه تصمیم میگرفت و قرار بود جمهور مردم جایگزین آن باشد عملی شده است؟
آیا آزادی مطبوعات،احزاب، عقیده و مذاهب آزاد شده؟ آیا زندانها بسته و هیچ زندانی سیاسی نداریم، و زندانها دانشگاه شده است؟
اگر در محتوا ( عدالت اجتماعی و رفاه نسبی برای همه )   تغییر جدی  نکرده است و  باز همان آش هست و همان کاسه، پس چرا میگویند انقلاب شکوهمند؟ شکوهمند بود بخاطر همبستگی مردم برای آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و پیروزی گل بر گلوله؛ ولی فاجعه انجامید با حاکمیت روحانیت !


  آقا زاده ها تمام درآمد کشور را در دست دارند. رشوه خواری از زمان شاه بدتر شده است . فساد اجتماعی اگر چه در ظاهر به دلخواه افراطیون مذهبی درآمده است و محله بدنام تهران و شیراز بسته شده است ولی بدلیل فقر اقتصادی، فرهنگی ، فساد  اجتماعی اعتیاد جوانان، از تعدد زوجات تا صیغه دختران و نوجوانان برای خرج زندگی گسترده تر شده است ؛ اثرات تخریبی بر فرد و جامعه و خانواده میگذارد  

ایراد از کجاست؟ چرا وضع مردم بدتر شده؟ چرا این همه مردم بخصوص جوانان و متخصصان کشور ایران را ترک میکنند؟
  آیا حکومت فردی و استبداد گذشته  در شکلی دیگر و خطرناکتر به عنوان استبداد دینی که مرحوم طالقانی در مورد آن هشدار داده بود، شکل نگرفته است؟

آیا ولایت مطلقه فقیه همان استبداد  سلطان نیست که با گذاشتن کلاه شرعی، آنرا بخدا و پیامبر و امام چسبانده اند؟ 

اگر حکومت یا ولایت مطلقه ، همان حکومت و ولایت پیامبر است چرا در زمان پیامبر که یک نفر بود مردم دسته دسته به دین او گرویدند؛ و لی در حکومت فقها در این 33 سال بگفته خودشان مردم بخصوص جوانان دسته دسته از دین حکومتی خارج میشوند؟
آیا پیامبری که در امور با مردم شور و مشورت میکرد پیرو سنت او هستید که حتی با فقهای همکیش خود هم مشورت نمیکننید چه رسد به مردم! ؟ فقهای که مخالف ولایت فقیه هستند را مورد آزار و حصر خانگی (زندان) قرار میدهید؟ تنها به این خاطر که نقد میکنند از اینکه دین را وسیله سیاسی برای حذف دگر اندیشان قرار داده اید
فرازهای از سخنان و قولهای آقای خمینی در لوفل لوشاتو و زیر پا گذاشتن آمال و آروزهای مردم که با دلی پاک و ایمانی برای آینده بهتر چه عاشقانه با ریختن گل به زیر پایش و اینگونه جواب مردم عاشق و تشنه آزادی را داد و حالا به چه فاجعه‌ای در جامعه روبروست؛ که سخن از آزادی کند ، از بالا پرت
میکنند، با ماشین زیر چرخها له میکنند و زندان و تجاوز و ... (3)

حسن گلسفیدی

1-
خبرگزاری فارس:کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: 3هزارو 444 داوطلب نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای  تایید صلاحیت و 1200 نفر تایید نشدند.
یعنی رقمی برابر 29% از کسانی که در حوزه خودی های رژیم هستند ، آنقدر خودی نیستند که بخواهند به داخل مجلسی بروند که  ولی فقیه برای آنان در خطوط اصلی و فرعی دخالت آشکار می کند

2-
بر خلاف انچه که رسانه های وابسته به حاکمیت ایران ادعا می کنند که مردم برای اسلام  بپا خواستند . مردم اسلام را دین برابری و عدالت می دانستند؛ نه دین  زیاده خواهی روحانیت و تبعیض های جنسی و عقیدتی ( خودی و غیر خودی )

-3
در ایران اسلامی علما خودشان حکومت نخواهند کرد و فقط ناظر و هادی امور خواهند بود. خود من نیز هیچ مقام رهبری
نخواهم داشت و از همان ابتدا به حجره تدریس خود در قم برخواهم گشت.
مصاحبه با خبرگزاری رویتر، نوفل لوشاتو، 5 آبان 1357

در جمهوری اسلامی کمونیستها هم در بیان عقید خود آزاد خواهند بود.
مصاحبه با سازمان عفو بین الملل، نوفل لوشاتو، 10 نوامبر 1978
 
  در جمهوری اسلامی زنان در همه چیز حقوقی کاملاً مساوی با مردان خواهند بود.
مصاحبه با روزنامه گاردین، نوفل لوشاتو، 1 آبان 1357

 برای همه اقلیت های مذهبی آزادی بطور کامل خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را بکند.
کنفرانس مطبوعاتی، نوفل لوشاتو، 9 نوامبر 1978
 
 در حکومت اسلامی رادیو، تلوزیون، و مطبوعات مطلقاً آزاد خواهند بود و دولت حق نظارت بر آنها را نخواهد داشت.
مصاحبه با روزنامه پیزا سره، نوفل لوشاتو، 2 نوامبر
....

No comments:

Post a Comment