Sunday, May 13, 2012

توضیح برای خواننده گان گرامی درباره دکتر مصدق و ملی کردن نفت


توضیح برای خواننده گان گرامی  درباره دکتر مصدق و ملی کردن نفت

حسن گلسفیدی

با سپاس از خوانندگان گرامی نشریه ایران استار( تورنتو کانادا) و حساسیت آنها نسبت به نوشته من در تاریخ ، شانزده مارچ  2012 تحت عنوان ملی شدن نفت، دکتر مصدق یا آیت الله کاشانی؟ با تشکراز آقای علی جم که با نقد شیوای خود، در ایران استار آوریل 20- 2012 بر اطلاعات حقیر اضافه کردند و همچنین از دوست عزیز همزبان و هم تاریخ و هم فرهنگ افغان ، جناب آقای دکتر شفیع روانی که با خواندن مقاله من و نقد آقای علی جم ، مرا الزام نمودند که در باره آن، بیشتر توضیح دهم . ایشان هم مثل آقای علی جم  جملات نوشته شده در آن مقاله را علیه مصدق برداشت کردند.

در مقاله من عبارت( مصدق این سگ زنجیری استعمار) از قول حزب وابسته توده به شوروی که ادعا میکردند مصدق حزب توده را غیر قانونی کرده ، نوشته بودم؛ همه میدانیم که غیر قانونی بودن حزب توده بخاطر ترور شاه بوده، ولی با وصف آن ، مصدق آنها را آزاد  گذاشته بود و به تظاهرات علیه مصدق میپرداختند و کاریکاتور مصدق را در لباس پرچم آمریکا( یانکی) او را سگ زنجیره ای امپریالیست، میخواندند و مصدق هم  به همه آزادی داده بود، میگفت: همه و هرچه علیه من میکنند، آزادند.

اما در باره آیت الله کاشانی؛ که در ملی کردن نفت با مصدق همراهی کرده بود، سبب شد که نفت ملی شود؛ ولی آیت الله بروجردی در سیاست دخالت نمیکرد. بعد از ملی شدن نفت، بدلایل مختلفی که در در این نوشتار به آن نمیپردازم، کم کم کاشانی از مصدق فاصله گرفت تا جایی که همسو و همراه با کودتاگران شد و بعد ازکودتا و برگشت شاه از خارج که بخاطر شکست کودتای 25 مرداد از ایران فرار کرده بود؛ وقتی برگشت ، مستقیم بخانه آیت الله کاشانی رفت. عکسهای آن روزها هم اگر توجه کرده باشیم خواهیم دید که حتی با شعبان بیمخ و سایر ارازل و اوباش،همانطور که آقای علی جم بیشتر توضیح دادند، بخاطر پیروزی کودتا، جشن و عکس یادگاری گرفته بودند (1).

در تاریخ حاکمیت کنونی ولایت مطلقه فقیه، شرکت کاشانی در کودتا و همکاری با سازمان سیا آمریکا و ساواک شاه حذف شده ! در عوض نامه ای جعل کردند و میخواهند بگویند که آیت الله  کاشانی آنرا نوشته و در آن به دکتر مصدق در باره کودتا هشدار داده است! تا حالا این نامه کجا بوده که یکدفعه از جیب فقها پیدا شده ؛ الله اعلم! این کارها، از روحانیت بر می آید وقتی در پاریس میگویند ولایت و حکومت از آن جمهور مردم است ، ولی بعدا، 180 درجه تغییر میدهند و میگویند ولایت و حکومت از آن فقهاست! ما هم هنوز نفهمیدیم که در ایران جمهوری است یا حکومت مطلقه فقیه؟!

تغییر واقعیتهای تاریخی، فقط به رژیم استبدادی حاکم ختم نمیشود. چپهای چپ کرده براست هم دست کمی از دیکتاتوری فقها و رژیم گذشته  ندارند.

آقای حمید شوکت در سخنرانی خود در تورنتو هم مطرح کرده بود، که اگر مصدق با کاشانی همکاری نمیکرد ما حالا دیکتاتوری ولایت فقها را نداشتیم! این تحریفگر تاریخ هم ، یادش رفته که بعد از ملی شدن نفت کاشانی 180 درجه برگشت و به طرف کودتاگران پیوست و در سرنگونی دولت ملی و باز گردادن پای  بیگانگان به ایران، همکاری کرده بود.

حتما دوستانی که در آن جلسه بودند و بحث دو نفره بین من و آقای شوکت اتفاق افتاده بود بخاطر دارند؟

 موقعی که شاه  کنترل اوضاع را بعد از کودتا  بدست گرفت؛ با کاشانی در افتاد. آیت الله کاشانی دیر متوجه شد که چه کلاه گشادی سرش گذاشتند.کاشانی که این همه خدمت به بازگشت شاه کرده بود؛ وقتی او را کنار گذاشتند؛ همه گناهان را به گردن دکتر مصدق انداخت و میگفت مصدق لجباز بود! در صورتیکه او به حق عمل کرد و جانش را داد و در تاریخ ماند. ولی کاشانی و شاه با خیانت به آرمان ملت، مورد نفرین مردم قرار گرفتند.حالا هم رژیم فقها ، مصدق را فراماسیونری معرفی و آن را تبلیغ میکند و مردم را میفریبد

دکتر مصدق که به حق، الگوی کشورهای دیگر بوده و هست . بعد از پیروزی مردم ایران با همراهی دکتر مصدق، رهبران کشورهای زیر سلطه، جرئت پیدا کردند، تا منابع کشور خود را، همچون مصدق، ملی کنند.

مردم جهان این عمل دکتر مصدق را، مثل عمل گاندی در هند یا ماندیلا در آفریقای جنوبی، یک افتخار جهانی میدانند؛ که بدون تهدید نظامی و جنگ، فقط با سیاست  موازنه منفی با همراه کردن مردم و سیاستمداران ملی  توانست؛ بیگانگان را از غارت منابع ملی و دخالت  در سیاست و تصمیمگیری کشور، کوتاه کند.

در تازه ترین رویداد، رئیس جمهور آرژانتین ، کریستینا کرشنر، 16 آوریل 2012 اعلام کرده: (2)  که ما تنها کشور آمریکای لاتین حتی جهان هستیم که منابع نفت خود را ملی نکردیم. مصدق سال 1951 نفت ایران را ملی کرد، ناصرسال 1956 در مصر کانال سوئز را، الجزایر 1971، هوگو چاوز در وینزوئیلا و... ولی ما هنوز منابع کشور خود را ملی نکردیم.

شاهد هستیم که هر انسانی که برای مردم و کشورش کار مثبتی کرده باشد ،الگوی نه فقط برای کشور، بلکه جهانیان خواهد بود.

در پایان، این سوال را از ایرانیان آزاده و مستقل میکنم ؛ این روزها، کسانی را میبینیم که طرفداری از دموکراسی و حقوق بشر میکنند ولی الگوی آنها نه مصدق بلکه کودتا گران علیه مصدقند ؛ آیا میشود باور کرد که این افراد براستی دموکرات و ملی هستند؟!

امیدوارم با این توضیح کوتا ، خوانندگان گرامی ایران استار و این دو  دوست بزرگوار اقناع شده باشند.. 1- عکس  آیت الله کاشانی و لاتهای تهران از جمله شعبان بیمخ

    http://mondediplo.com/2012/05/01argentina2-   

No comments:

Post a Comment