Thursday, May 17, 2012

مشرک چیست کافر کیست؟


مشرک چیست کافر کیست؟

حسن گلسفیدی

آقای سید حسن بنی طبا در ایران استار،هرهفته نوشتهای بنام اسلام، از کتاب احادیث مینویسند، که با قرآن،کاملا در تضاد میباشد.

این مطالب را اگر یک نفر غیر مسلمان مینوشت، روحانیون حکومتی، فتوای قتل او را صادر میکردند. همانطور که ایجانب مشغول یاد داشت و جمع آوری مطالب و تحقیق در قرآن  در این دو هفته بودم، مصادف شده است با فتوای، آیت الله های حکومتی، علیه خواننده رپ ایرانی در آلمان، که بیشتر به مغضلاتی که حاکمان بنام دین انجام داده اند، می پردازد؛ ولی عده ای که خود را بظاهر، مسلمان میخوانند، میتوانند قرآن را هم دروغ بپندارند و اصل دین که توحید است نفی، و شرک را جایگزین و خرافات را بنام دین تبلیغ کنند!

در ایران استار چاپ تورنتو کانادا، می 4 – 2012، ایشان، در یاد داشتی تحت عنوان «حادثه عجیبی که در شهر ری اتفاق افتاد» چنین نوشتند: ...در نزدیکی حرم عبدالعظیم حسنی درشهر ری، یک قبرستان قدیمی هست که به ابن بابویه معروف هست. این ابن بابویه همان شیخ صدوق است.... آرامگاه شیخ صدوق در گذر زمان، بخاطر حمله مغولان و جنگهای خوارزمیان و تیموریان و علل دیگرچندین مرتبه خراب و ویران شده  و سالها در زیر خاک پنهان گردیده بود؛ تا اینکه در حدود سال 1238 هجری قمری در شهر ری سیلی عظیم و ویرانگری آمد. در این حادثه، واقعه عجیبی نیز اتفاق افتاد، بعد از سالیان دراز، قبر مطهر شیخ صدوق کشف شد و بدن شریف وی تازه و معطر و کاملا سالم و بدون هیچگونه تغییر و عیب و نقصی هویدا گردید و یک عده از علما از جمله پدر مرحوم آیت الله مرعشی نجفی بر سر جنازه او حاضر شدند و در بین گل و لای سنگی را در کنار جسد یافتند که روی آن نوشته شده بود « این مرقد عالم کامل، مورد اعتماد اهل حدیث، صدوق طایفه، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی است».

تاریخ حدیث، که در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس و صفویه در فرقه های مختلف اسلامی نوشته شده، آنقدر زیاد است که اگر پیامبر اسلام در تمام روز و شب، حدیث مینوشت و هیچ کاری دیگری نمیکرد؛ نمیتوانست این همه حدیث بگوید که نویسندگان حدیث ، بیش از دویست سال، بعد از وفات پیامبر، بنام پیامبر و خلفا و ائمه نوشتند! آنقدر حدیث نقل قول کردند که امروز یک طلبه اگر تمام عمرش را در حوزه، حدیث بخواند نمی تواند تمام کند!

چه انتظاری است که روحانیون فرقه های مختلف اسلام وقت نمیکنند که حد اقل کمی قرآن بخوانند و بفهمند که این حدیثها با اصل قرآن مطابقت دارد یا نه؟ آنقدر در دین غلو کردند و حدیث ساختند که انگار نه انگار این حدیثها متضاد با اصل قرآن است! اصلا خود خدا هم استقرالله، کم می آورد ! چطور ممکن است که جسم انسان بعد از هزار سال به خاک سپرده شده، بدن شریف وی تازه و معطر و کامال سالم و بدون هیچگونه تغییر و عیب و نقصی هویدا گردد؟! هر جسمی پس از مرگ طبق آیات قرآن، بخاک بر میگردد. شاید خدا در قرآن اشتبا گفته و این حدثها حقیقت دارند!

ش آیه 6 سوره 1-  اوست، كسى كه شما را از گل آفريد آنگاه مدتى را [براى شما عمر] مقرر داشت و ا جل حتمى نزد اوست با اين همه [بعضى از] شما [در قدرت او] ترديد مى‏كنيد

سوره 21 آیه 35-  هر نفسى چشنده مرگ است و شما را از راه آزمايش به بد و نيك خواهيم آزمود و به سوى ما بازگردانيده مى‏شويدسوره 50 آیه 19- همانكه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده

سوره 4 آیه 78- هر كجا باشيد شما را مرگ درمى‏يابد هر چند در برجهاى استوار باشيد

سوره 50 آیه 43- ماييم كه خود زندگى مى‏بخشيم و به مرگ مى‏رسانيم و برگشت به سوى ماست

سوره 56 آیه 60 -  ماييم كه ميان شما مرگ را مقدر كرده‏ايم و بر ما سبقت نتوانيد جست

در این آیات نشان میدهد، همه انسانها میمیرند وقتی که خدا یکی است و لی ضمیر جمع «ما» استفاده شده است به چه معناست؟ چه چیزی را میخواهد بگوید ؟ آیا غیر از این است «ما»یعنی این نظامات و قانون حاکم بر هستی ؟ قوانین حاکم بر هستی، طوری آفریده شده که این نظم باقی بماند ؟ مگر میشود از قوانین حاکم بر هستی گریخت؟ هر موجود زنده ای یک روز می میرد. مگر پیامبران از مرگ (و برگشت بخاک که از آن ساخته شدند)، توانستند بگریزند، که ابن بابویه بعد از هزار سال جسمش سالم و معطر باقی مانده باشد؟!

این قرائت به رای خویش در قرآن چه جایگاهی دارد؟ آیا این نوع برداشت  شرک و کفر نیست که دروغ به خدا می بندند؟

کنار این، شفاعت خواستن از پیامبر و امامان را هم اضافه کنید؛ که چگونه بجای خدا از انسانهای که آفریده خداست ، شفاعت می طلبند! در قرآن آمده، خود پیامبر فقط انذار و بیم و هشدار دهنده است.


سوره 3 آیه 6 - بگو گواهى چه كسى از همه برتر است بگو خدا ميان من و شما گواه است و اين قرآن به من وحى شده تا به وسيله آن شما و هر كس را [كه اين پيام به او] برسد هشدار دهم آيا واقعا شما گواهى مى‏دهيد كه در کنار خدا، خدايان ديگرى است؟  بگو من گواهى نمى‏دهم؛ بگو او تنها معبودى يگانه است و بى‏ترديد من از آنچه شريك [او] قرار مى‏دهيد بيزارم

سوره 5  آیه 18 - و به جاى خدا چيزهايى را مى‏پرستند كه نه به آنان زيان مى‏رساند و نه به آنان سود مى‏دهد و مى‏گويند اينها نزد خدا شفاعتگران ما هستند بگو آيا خدا را به چيزى كه در آسمانها و در زمين نمى‏داند آگاه مى‏گردانيد او پاك و برتر است از آنچه [با وى] شريك مى‏سازند

سوره 9 آیه 33 - بگو پروردگار من فقط زشتكاريها را چه آشكارش [باشد] و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده است و [نيز] اينكه چيزى را شريك خدا سازيد كه دليلى بر [حقانيت] آن نازل نكرده و اينكه چيزى را كه نمى‏دانيد به خدا نسبت دهيد

سوره 10 آیه 9 - اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست منزه است او از آنچه [با وى] شريك مى‏گردانند
سوره 36 آیه 72 - بگو من تنها پروردگار خود را مى‏خوانم و كسى را با او شريك نمى‏گردانم سوره 6 آیه 5 - كسانى كه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است مسلما كافر شده‏اند بگو اگر [خدا] اراده كند كه مسيح پسر مريم و مادرش و هر كه را كه در زمين است جملگى به هلاكت رساند چه كسى در مقابل خدا اختيارى دارد فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است از آن خداست هر چه بخواهد مى‏آفريند و خدا بر هر چيزى تواناست

سوره 14 آیه 3 - كسانى كه به آيات خدا كفر مى‏ورزند و پيامبران را بناحق مى‏كشند و دادگستران و عدالتخواهان را به قتل مى‏رسانند آنان را از عذابى دردناك خبر ده

چرا دین و قوانین حاکم بر هستی  را تغییر میدهند؟ آیا غیر از این است که با شریک کردن پیامبران و امامان، با خدا ، میخواهند تقلب کنند و خود را نمیاینده آنها معرفی کنند؟ نشان بارز شرک و کفر( کفر هم یعنی حقیقت را پوشاندن) و بنام خدا و نمایندگی او، حق را نا حق و مردم را که در چشم خداوند هیچ فرقی با هم ندارند جز تقوا و پرهیزکاری، به روحانی و جسمانی تقسیم کنند! تا بتوانند همانطور که پاپ هزار سال حکومت مذهبی، علم و فکر را در اروپا  تعطیل کرده بود و حالا در ایران ولایت فقیه  را ،همان ولایت پیامبر، به مردم تحمیل کنند و هر ظلمی را بر مردم روا دارند ؟! درخاور میانه از حکومت طالبان چه کابل چه تهران  همان حکومت دینی پاپ را اینبار بنام اسلام بر مردم تحمیل میکنند و علنا علیه قرآن عمل میکنند. فتوای هیچ آیت اللهی نمیبینیم که در مقابل شرک و کفر حاکمان دینی که اصل توحید را نقض کرده اند، داده باشند! مگر قرآن نگفته باید به سخنان گوش فرا داد و بهترین آنها را انتخاب کرد ؟ چرا رسانه ها را سانسور میکنند ؛ نمیگزارند سخنان گفته شود؛ چرا هرکس سخنی و نقدی کند باید شکنجه و کشته شود حتی اگر آیت الله هم باشد چه رسد به روزنامه نگار و دانشجو و...

No comments:

Post a Comment