Sunday, December 26, 2010

چرا امام حسین علیه حکومت اسلامی یزید قیام کرد؟

قیام حسین بن علی علیه اسبدادی بود که پیامبر آن را برچیده بود. حاکم شدن دوباره سنت استبدادی ابو سفیانی توسط معاویه پسر ابو سفیان که حکومت را ارثی کرده بود. یکی از عهدهای امام حسن با معاویه جانشین نکردن یزید بود که حکومت در اسلام ارثی نیست، ملاک اسلام برای حکومت، شورا و انتخاب رهبر سیاسی و بیعت با مردم بود. بهمین خاطر پیامبر کسی را جانشین خود انتخاب نکرد .علی را کاندید کرد ولی انتخاب نکرد .و
قیام امام حسین را اگر بخواهیم بطور خلاصه مطرح کنیم
یکی اینکه بگوئیم قیام امام حسین یک قیام عادی و معمولی و برای هدف شخصی و منفعت شخصی برای رسیدن به قدرت بود.
اگر به این صورت مطرح شود، جان خود را قربانی این منفعت و جا طلبی شخصی نمیکرد و بخصوص نوه پیامبر هم بود و یزید وعده حکومت عراق را به او داده بود و نیازی به آن نداشت که جان خود و همراهان را به خطر باندازد.
تفسیر دوم همان است که در ذهن بسیاری از عوام الناس وارد شده و هنوز هم حتی در خارج از کشور میگویند:( گریه بر امام حسین چه رمز و رازی نهفته است که همه پیامبران و اوصیا و امامان و تمامی جن و انس و کروبیان و قدسیان از آن بی بهره و غافل نمانده اند و برای او اشک میریزند)!!!که امام‏ حسین کشته شد و شهید شد برای اینکه گناه امت بخشیده شود. شهادت او به عنوان کفاره گناهان امت واقع شد،!!! نظیر همان عقیده‏ای که‏ مسیحیان درباره حضرت عیسی مسیح پیدا کردند که عیسی به دار رفت برای اینکه‏ فدای گناهان امت بشود. یعنی گناه اثر دارد و در آخرت دامنگیر انسان‏ می‏شود، امام حسین شهید شد که اثر گناهان را در قیامت خنثی کند و به‏ مردم از این جهت آزادی بدهد.
یعنی ما باید ممنون قاتلان عیسی و حسین باشیم که این جنایت را کرده اند و از اینکه، این آزاد مردان جانشان را در مقابله با ستمکاران داده اند، مطرح نیست! بلکه برای گناهان ما قربانی کردند که سبب شدند ما با گریه و زاری و شریک کردن آن‌ها با خدا گناهانمان در روز قیامت بخشیده شود( پارتی بازی در روز قیامت)! و
برداشت سوم ، امام حسین در خطبه ای هدف از قیامش را مشخص میکند
با این بیان به پیروان خود اتمام حجت کرد
«
الا ترون ان الحق لا یعمل به، و الباطل لا یتناهی عنه، لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا» (تحف العقول، ص 245)آیا نمی‏بینید که به حق رفتار نمی‏شود و از باطل جلوگیری نمی‏شود؟ پس مؤمن‏ در یک چنین اوضاعی باید تن به ذلت بدهند ؟ا

نگفت ( لیرغب‏ الامام) وظیفه امام این است در این موقع آماده شهادت شود. نگفت ( لیرغب‏ الحسین) وظیفه شخص حسین اینست که آماده مبارزه گردد. بلکه گفت: «لیرغب‏ المؤمن» وظیفه هر مؤمن در یک چنین اوضاع و احوالی اینست که مرگ را بر زندگی در یوغ ستمکاران ترجیح دهد. نه حتی یک مسلمان هر انسان آزاده‌ای اگر دین ندارد، از آن جهت که انسان است هر وقت که‏ ببیند به حق عمل نمی‏شود و جلو باطل گرفته نمی‏شود وظیفه‏اش اینست که‏ قیام کند و آماده مبارزه با ستمگران گردد.
وقتی امام که الگو از همه نظر است نمیتواند زیر بار زور برود و بخوبی بیان میکند که دین وسیله و آزادی هدف است، چون انسان بنده این و آن باشد، از خود اراده ای ندارد که حق و ناحق را تشخیص دهد و اراده کند و تصمیم بگیرد بلکه رعیت و مقلد چشم بسته بتها و بازیچه دست آنها است
امام حسین بخوبی میگوید اگر دین ندارید آزاده باشید که خدایت آزادت آفرید که خود،باید راه را از چاه تشخیص دهید
امام جعفر صادق برای پیروان خود ، قیام امام حسین را بخوبی ترسیم کرد که انسان موحد و ظلم ستیز روز و ماه و سرزمین نمیشناسد هر جا که ظلم و تعدی علیه مردم می‌شود و از دین فقط ظواهرش مانده و بساط روضه خوانی و گریه و زاری برای قربانی دایر کردند نه رفتن راه او و مبارزه علیه ظلم و... ، خیلی واضع و روشن اعلام میکند و میگوید:( هر روز عاشورا و هر ماه محرم و هر سرزمینی کربلا) .
چرا ما که خود را پیرو امام حسین و امام علی و امام جعفر صادق میدانیم چرا به حال خود گریه نمیکنیم که یزید زمان بعنوان ولی امر مسلمین هر روز ستم را بر مردم روا میدارد و تجاوز در زندانها میکند و مردم را بخاطر افشا دروغگویها و اعتراض به ظلم ، از بلندی به پایین پرت میکند و مردم را با خودرو متلاشی میکند و... سکوت میکنیم ؟
مگر امام حسین نگفت، اگر دین ندارید آزاده باشید ، کو آزادی که همه چیز سانسور و نویسندگان در بند و قلمها شکسته کجا است آن غیرت انسانی و دینی که ستم و ظلم را به عیان میبینیم و سکوت میکنیم؟ ظاهر حکومت اسلامی یزید، امام حسین را فریب نداد، خود را فدای حقیقت کرد که پیروانش هیچ‌گاه زیر ستم و ظلم نباشند چرا ما همچون او در مقابل ظالم که به ظاهر اسم حکومت خود همچون یزید اسلامی میخواند ،نمی ایستیم؟ یزید نظام ضد بشری خود را عدل اسلامی و الاهی میدانست و فقها در بارش، فتوای از دین برگشتن و مرتد شدن امام حسین را امضا کردند که سرش را از بدن جدا کنند و پیش یزید امیر المومنین ولی امر مسلمین ببرند . چنین فتوای در زمان ما توسط فقها علیه آزادگان کشور ما داده نمیشود؟ ن
اگر امام حسین در مقابل حکومت خلیفه و ولی المر مسلمین یزید نمی ایستاد، آیا تشخیص ستمکاران ممکن بود که به ظاهر ،بنام دین وحکومت اسلامی ، در عمل، مردم را فریب میدهند و بیت المال را تاراج میکنند ؟
اسلام خیلی روشن میگوید، در دین اکرا نیست(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. بقره 256) و دینی که اتحاد بین اقوامی که همیشه در جنگ بودند ، آن‌ها را با هم آشتی و صلح داد. دانستن و علم را بر زن و مرد فریضه دینی کرد و آموختن را، حتی به دورترین نقاط دنیا اعلام کرد ، با اسلامی که طالبان ،چه در کابل چه در تهران و ریاض و... بنام اسلام میکنند مشخص کرد؟ اسلام طالبان مدرسه‌ها را با بمب ویران میکنند که مردم آگاه نشوند و از آن‌ها تقلید کنند یا طالبان ایران جلوی دروس دانشگاهی را میگیرد که جوانان آگاه نشوند یا در عربستان زنان حتی از رانندگی محروم میکنند بنام اسلام
اینجاست که قیام حسین و حسینیان ، بعنوان سنبل آزادگی و مقاومت و پایداری ، در مقابل جور و ستم حاکمان که ماسک دین بر چهره میزنند تا مردم را فریب دهند مشخص می‌شود که از جان و مال و خانواده خود می گذرند تا چهره مردم فریب آن‌ها را بر همگان آشکار کنند.
باشد تا تأملی در قیام امام حسین و رفتن راه او، از حکومت یزیدیان زمان ، خلاص شویم . و
حسن گلسفیدی hgolsafidi@hotmail.com
Dec.15,2010
ایران استار 24 دسامبر 2010 تورنتو کانادا چاپ شد

No comments:

Post a Comment